13.08.2020 12:37:00

Kemal Reis

15.yy. da yaşayan Kemal Reis 1451 senesinde dünyaya gelmiştir. Ünlü Piri Reis’in kardeşi ve Hacı Mehmed’in evladıdır. Denizlerde büyümüştür. Namını bütün Avrupa’ya ulaştırmayı başarmış ünlü bir kumandandır. Genç yaşlarında

12.08.2020 12:02:00

Karamürsel Bey

1323 yılında Osmanlı beyliği Karamürsel’i fethetmiştir. Bu fetih sayesinde Marmara Denizine ulaşılmıştır. 1324 yılında ise Osmanlı beyliği batıdaki komşusu olan Karesi beyliğinden yardım istemiştir. Bu yardım doğrultusunda Mürsel

27.07.2020 15:08:00

Ali Macar Reis

Reis 16. yüzyılda yaşamış ünlü Türk bir denizcidir. Doğum tarihi ve ölüm zamanı hakkında kesin bir bilgi kaynaklarda yoktur. Özellikle yaptığı haritalar ve denizcilik çalışmaları ile ün kazanmıştır. Hassa reisler arasında da

26.07.2020 20:08:00

Oruç Reis

Büyük Türk denizcileri arasında yer alan Oruç Reis 1474 yılında dünyaya gelmiştir. Oruç Reis, yetişirken dini eğitimler aldı. Bu eğitimlerin yanında Arapça, Yunanca, İtalyanca gibi dilleri de öğrendi. Gençlik çağına ulaştığında

25.07.2020 11:36:00

Barbaros Hayrettin Paşa

 Barbaros Hayrettin Paşa 1476 yılında Midilli Adası’nda dünyaya gözlerini açmıştır. Gerçek adı Hızır’dır. Düşmanlarına saldığı korku sebebi ile ‘kızıl sakal’ anlamına gelen ‘barbarossa’ olarak Avrupalı devletler

24.07.2020 11:33:00

Umur Bey

Aydınoğluları hükümdarlarından olan Umur Bey 1309 yılında dünyaya gelmiştir. Lakabı Bahaüddin olan ünlü denizcinin babası Aydınoğlu Memet Beydir. Henüz genç yaşlarındayken babası tarafından İzmir emiri görevine atanmıştır.

23.07.2020 11:30:00

Mezamorta Hüseyin Paşa

Mezamorta, yarı ölü anlamına gelmektedir. On yedinci yüzyılın son yarısında Osmanlı kaptanlarından olan Hüseyin Paşa deniz muhaberelerindeki başarılarıyla ünlenmiştir. Genç yaşlarında iken Venedik ile yapılan savaşlardan birisine

22.07.2020 11:28:00

Cezayirli Gazi Hasan Paşa

Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Osmanlı devlet adamı ve askeridir. Üçüncü Selim döneminde sadrazamlık yapmıştır. Yaşadığı dönemde bir aslanı evcilleştirmiştir ve evcilleştirdiği aslanla birlikte dolaşmasıyla ünlü olmuştur. Lakabı

21.07.2020 11:26:00

Çaka Bey

Alpaslan’ın Anadolu’yu fethetmesinin ardından çok sayıda Türkmen beyi iç Anadolu’ya doğru fetih hareketlerine devam etti. Dönemin Türkmen beylerinden olan Çaka Bey de İzmir ve çevresini ele geçirmeyi başardı. Ardından burada bir

20.07.2020 11:24:00

Piyale Paşa

1515 yılında doğan Piyale Paşa Osmanlı devlet adamı ve denizcidir. Sinan Paşa’nın vefat etmesinin ardından 1554 yılında Gelibolu sancak beyliğine getirilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın hükümdarlık yaptığı şan ve zaferlerle

19.07.2020 11:12:00

Burak Reis

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen ünlü Türk denizcisi Burak Reis 1488 yılında Osmanlı Devleti’nin Mısır Memlükleri üzerine yaptığı deniz seferine katılmıştır. Bu seferde kadırga reis olarak yer almıştır. Osmanlı Devleti’nde

21.12.2019 10:50:00

Piri Reis (2)

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1465 ve 1470 yılları arasında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Amcası Kemal Reis’in yanında denizciliğe başlamıştır. Denizcilik hakkında amcasından pek çok şey öğrenmiştir. 1486

10.12.2019 15:09:00

Murat Reis

Murat Reis’in doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kendisi hakkında bilgiler Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye adlı kitabı ile Barbaros Hayrettin Paşa’nın Hatıralarından elde edilmektedir. Murat Reis Arnavut kökenli bir denizcidir. Kanarya

9.12.2019 15:05:00

Kılıç Ali Reis

Kılıç Ali Reis ya da bilinen diğer adı ile Uluç Ali Reis, 1500 yılında doğmuştur. 1500 yılında İtalya’da yoksul bir ailenin yanında dünyaya gelmiştir. Ailesi balıkçılıkla geçimini sağlamıştır. Papaz olmak üzere Napoli’ye

7.12.2019 12:37:00

Turgut Reis

1485 yılında Bodrum’un şimdiki adıyla “Turgut Reis” olarak anılan Karatoprak Köyünde dünyaya gelmiştir. Çocuk yaşta ok ve mızrak kullanmadaki kabiliyeti sayesinde çevresi tarafından bilinen biri olmuştur. Mızrak ve ok kullanma yeteneği