Turgut Reis

Turgut Reis


1485 yılında Bodrum’un şimdiki adıyla “Turgut Reis” olarak anılan Karatoprak Köyünde dünyaya gelmiştir. Çocuk yaşta ok ve mızrak kullanmadaki kabiliyeti sayesinde çevresi tarafından bilinen biri olmuştur. Mızrak ve ok kullanma yeteneği ile Osmanlı ordusuna alınmıştır. Osmanlı ordusunda yetişerek başarılı bir topçu ve aynı zamanda denizci olmuştur. 

1517 yılında Osmanlı Devleti’nin Memlük seferine katılmıştır. Sinan Paşa donanmasına katılarak pek çok başarı elde etmiştir. Denizcilikteki kabiliyeti kısa sürede dikkat çekerek bir kadırganın kaptanlığına getirilmiştir. Bu dönemde Venedik’e saldırılarda önemli rol oynamıştır. Doğu Akdeniz gerçekleştirdiği güçlü saldırılar ve başarılar ile Osmanlı Devleti için önemli bir denizci konumuna gelmiştir. 

Artan başarıları sayesinde Barbaros Hayrettin Paşa’nın donanmasına 1520 yılında katılmıştır. Preveze Deniz Muharebesi’nde Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte yer alarak kendisi 30 kadırgayı komuta etmiştir. 1539 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Cerbe valisi olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında İspanya, Sicilya ve İtalya kıyı kentlerine önemli saldırılar gerçekleştirmiştir. 

Korsika’nın batı sahillerinde Cenevizliler tarafından yakalanarak tutsak edilmiştir. Bu tutsaklık sonucunda 4 yıl süren esaret dönemi başlamıştır. Ceneviz gemilerinde 4 yıl boyunca forsa olarak görev almıştır. Barbaros Hayrettin Paşa tarafından bu önemli denizcinin Cenevizlilerin elinden kurtulması için önemli fidyeler teklif edilse de bu teklifler Cenevizliler tarafından reddedilmiştir. 

1544 yılında Barbaros Hayrettin Paşa’nın Cenova kenti açıklarına güçlü bir donanmayla gelmesi ve Turgut Reis’in serbest bırakılmasını talep etmesi ile Andrea Doria’nın 3500 duka altını kabul etmesi sonucunda Turgut Reis serbest kalmıştır. 1546 yılında Barbaros Hayrettin Paşa’nın vefatı üzerine Akdeniz’deki Osmanlı deniz kuvvetlerinin komutanlığına getirilmiştir. 2 yıl boyunca çeşitli deniz saldırıları yapmıştır. 1548 yılında Cezayir Beylerbeyi unvanına layık görülmüştür. 1550 yılında Tunus kıyılarında önemli zaferler elde etmiştir. 

1551 yılında Trablusgarp’ı Malta Şövalyelerinin elinden alarak Kanuni Sultan Süleyman tarafından Trablusgarp’a sancak beyi olarak atanmıştır. Cenova donanmasının başındaki Andrea Doria’yı 1552 tarihinde Ponza Deniz Savaşı’nda yenmeyi başarmıştır. Bu başarı sonrasında Turgut Reis, Akdeniz Beylerbeyi olarak atanmıştır.1556 yılına kadar önemli başarılarına bir sürü zaferler eklemiştir. 1556 yılında Trablusgarp Paşası olarak ilan edilmiştir. 1559 yılında Trablusgarp’ı ele geçirmeye çalışan İspanya İmparatorluğu’nu Cerbe Deniz Savaşı sonucunda mağlup etmiştir. 

Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1565 yılında Turgut Reis’in Malta Kuşatmasına katılması emrinin gelmesiyle, Turgut Reis Malta Kuşatmasına katılmıştır. St.Elmo Kalesi kuşatması sırasında diğer kalelerden atılan toplardan birinin isabet etmesi sonucunda ağır yaralanmıştır. Turgut Reis, 23 Haziran 1565 günü bu ağır yaralanmanın sonucu olarak vefat etmiştir.