21.03.2020 12:58:00

Acil Durumlarda Bildirim Yapmak

Denizde acil bir durum yaşandığında teknelerin diğer tekneleri ve kıyı birimlerini haberdar etmesi gerekir. Acil durumlarda bildirim yapmak son derece önemlidir çünkü bu konuda yapılan hatalar kazalarda kişilerin hayatına mal olabilmektedir.

19.03.2020 11:06:00

Denizlerde Savaş Taktikleri

Eskiden antik çağlarda deniz savaşları da tıpkı kara savaşları gibi gerçekleştirilirdi. Deniz savaşlarında orta çağa kadar halen eski yöntemler kullanılırdı. Savaşı kimin kazanacağı tamamen mürettebatın yeteneğine ve geminin

16.03.2020 10:15:00

Denizcilerin Heyamolalar Şarkıları

Geçmişten günümüze her kültürün kendi kimliğini ve kültürünü yansıttığı ritim ve ezgileri vardır. Bazı kültürlerde daha neşeli bazı kültürlerde ise bu ritimler hüzünlüdür. Farklı coğrafyalarda yaşayan kültürler ve toplumlar

13.03.2020 10:04:00

Akdeniz’de Kullanılan Lıngua Franca Dili

Eskiden karışık toplumlar bir arada yaşarken kendi aralarında farklı diller kullanırken aynı zamanda birbirleri ile iletişim kurabilmek içinde mecburen ortak dil kullanılırdı. Eskiden başka ülkeleri sömürge olarak kullanan devletler,

11.03.2020 13:55:00

Eskiden Denizcilerde Beslenme Düzeni

Eskiden uzun ve zorlu yolculuklarda gemide bulunan yiyeceklerin bozulmamasını ve uzun süre dayanmasını sağlamak son derece önemliydi. Bu konu üzerinde gerekli önlemler alınmadığında rutubetli ortamda kalan yiyecekler kısa sürede çürüyor

10.03.2020 12:51:00

Denizcilikte Batıl İnançlar ve Bunların Uygulanması

Geçmişten günümüze denizcilerin birçok nesneye yüklediklerim olumlu ve olumsuz anlamlar vardır. Denizcilikte batıl inançlar ve bunların uygulanması nasıldır ve ne kadar doğrudur bahsedecek olursak. Günler boyu açık ve tehlikeli sularda

7.03.2020 12:15:00

Tekneleri Yedeklerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Denizde zor durumda kalan tekneler için uygulanan bir prosedür olan yedekleme işlemi son derece önemlidir. Bu işlem sırasında tüm sorumluluk yedeklemeyi yapan kişiye ait olduğundan dolayı tekneleri yedeklerken dikkat edilmesi gerekenler vardır.

5.03.2020 12:10:00

Şamandıralar ve Şamandıralama Sistemleri

Seyir yardımcıları olarak denizciler tarafından kullanılan şamandıralar denizin dibine bağlı bir sistemle çalışan yüzer haznelerdir. Şamandıralar ve şamandıralama sistemleri hakkında detaylı bilgi verecek olursak. Bu şamandıralar

1.03.2020 13:56:00

Motorlarda Yağlama İşlemi ve Yağ Seçimi

İki cisim birbirleriyle temel halindeyken direnç gösterir ve bu olaya sürtünme ismi verilir. Bu sürtünme olayının etkisini azaltmak için cisimlerin yüzeylerinin mutlaka yağlanması gerekir. Motorlarda yağlama işlemi ve yağ seçimi konusu

28.02.2020 16:47:00

Can Yelekleri ve Can Simitleri

Can yelekleri denizlerde kişinin su üzerinde kalmasını sağlayan en önemli araçlardır. Çeşitli nedenlerle bu yeleklere ihtiyaç duyulabilir ve böyle zamanlarda teknede can yeleğinin bulunmama ihtimali söz konusu bile olmamalıdır. Can yelekleri

26.02.2020 12:02:00

Bayraklar ve Bayrak Direkleri

Bayraklar deniz araçlarının kendi aralarında haberleşmesi veya kıyı istasyonları ve sahil birimleri ile işaretleşmek için kullandıklarım özel sembollerdir. Bayraklar ve bayrak direkleri gemilerde özel bir yere sahiptir. Bayraklar gemilerde

24.02.2020 13:17:00

Teknelerde Meyil ve Trim

Teknelerin deniz üzerinde manevralarını etkileyen bazı itici güçler vardır. Rüzgâr ve dalga gibi doğal faktörler teknelerin bu itici güçleri üzerinde etkili olabildiği gibi teknede bulunan insan ve diğer çeşitli ağırlıklar üzerinde

23.02.2020 13:14:00

Demir Tipleri ve Demir Seçimleri

Demirler teknenin istenilen yerde durdurulmasını sağlayan ve sürüklemesini engelleyen özel araçlardır. Demir tipleri ve demir seçimleri nelerdir ve nelere dikkat edilmelidir bahsedecek olursak. Teknelerde bu araçlar genellikle çapa ismi ile

22.02.2020 12:34:00

Denize Adam Düştüğünde Yapılması Gerekenler

Denize bir adam düştüğünde hızlı ve doğru müdahale etmek son derece hayati bir durumdur. Düşen kişiyi hızlı bir şekilde denizden kurtarma işlemleri yapılmadığında bu o kişinin hayatına mal olabilecek sonuçlar doğurabilmektedir.

21.02.2020 12:29:00

Yedekleme Metotları

Yedekleme metotları genellikle denizlerde yaşanan olumsuz durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Böyle durumlarda yapılması gereken ve kontrol edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Dikkat edilecek başlıca noktalar; • Denizde