Bayraklar ve Bayrak Direkleri

Bayraklar ve Bayrak Direkleri


Bayraklar deniz araçlarının kendi aralarında haberleşmesi veya kıyı istasyonları ve sahil birimleri ile işaretleşmek için kullandıklarım özel sembollerdir. Bayraklar ve bayrak direkleri gemilerde özel bir yere sahiptir. Bayraklar gemilerde mutlaka bayrak direklerine toka edilmelidir. Özel bir yöntem ile toka edilen bayraklar geminin pruvasından bakılınca sol tarafı sancak sağ tarafta kalan kısım ise iskelesidir. 

Yelkenli olan teknelerden işaret direkleri ve bu işaret direklerinde bulunan kısımlar aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.

 • Direk Iskaçası: Bu parça direğin tekneye oturan kısmıdır. 

 • Ana Direk: Seren ile ıskaça arasında kalan bölümdür.

 • Seren: İşaret bayraklarının çekilmesi için kullanılan yatay çubuktur. 

 • Çubuk: Şapka ile seren arasında kalan kısımdır. 

 • Şapka: Direğin en üst kısmıdır.  

 • Giz: Sancağın toka edildiği bölümdür.

Bayrak Çeşitleri

Deniz araçlarında kullanılan birçok farklı bayrak çeşidi vardır. Bunlar hakkında detaylı bilgi verecek olursak. Şöyle ki;

 • Sancak: denizlerde kullanılan ulusal bayraklara sancak ismi verilmektedir. Bu bayrakların hiçbir zaman kirli, sökük, yırtık veya yamalı olmaması gerekmektedir.

 • Kulüp Forsu: Kulüp üyeleri tarafından taşınan üçgen biçimindeki bayraklardır. Uçumu, uçkurluk kısmının iki katı boyutundadır.  

 • Kulüp Gidonu: Bunlar özel forslardır ve yalnızca kulüp başkanları, sekreterleri ve komodoruna ait teknelerde bulundurulabilir. Bu forsların uçları kırlangıç kuyruğu biçimindedir ve kulübün tüm renklerine sahiptir. 

 • Özel Forslar: Yat sahiplerinin keyfine uygun olarak tasarlanan dikdörtgen biçimindeki bayraklardır. Ancak tasarlanırken diğer ülke bayrakları ve kulüp forsları ile karıştırılmayacak biçimde hazırlanmış olması gerekir. 

 • Uluslararası İşaret Bayrakları: Bu bayraklar gemilerin birbirleri ve sahil birimleri ile haberleşmek için kullandığı bayraklardır. Dikdörtgen biçiminde olan bu bayraklarda 26 adet harf sancağı bulunur. Ayrıca 10 adet üçgen biçiminde rakam bulunur. Bunun yanında 3 adet tekrar ve bir adet cevap flaması vardır. 

Teknelerde kullanılan bayraklar ve bayrak direkleri genel olarak bu şekilde olmaktadır.