14.01.2021 10:04:36

Bir Kayıp Denizci

Nobel ödülü de almış olan Gabriel Garcia Marquez’in bu eseri, yaşanmış ve basına konu olmuş bir olaya dayanmaktadır. Bir Kayıp Denizci isimli roman, askeri bir geminin başına geleni anlatır.

13.01.2021 11:40:00

Panait Istrati'den "Akdeniz"

Panait Istrati tarafından kaleme alınan Akdeniz isimli eser, deniz temalı kitaplar kategorisinde yer almaktadır. Kitabın başkahramanı Adrien’dir. Bu kahraman İskenderiye, Kahire, Beyrut, Şam gibi Akdeniz kentlerinde çeşitli olaylar yaşamaktadır.

12.01.2021 11:28:39

Aganta Burina Burinata

Halikarnas Balıkçısı lakaplı Cevat Şakir Karaağaçlının kaleme aldığı Aganta Burina Burinata oldukça ünlü bir romandır. Yazarın bilinen en eski eserleri arasında yer alır. Yazar, sürgün olması ve babasını öldürmesi gibi konularla adından sıklıkla bahsettirmiştir.

11.01.2021 11:25:00

Denizci Ressamlar: Ahmet Vesim Paşa

Tersâne-i Âmire kereste mahzeni emini olarak görev yapan Mehmed Reşid Efendi’nin oğlu olan Ahmet Vesim Paşa İstanbul’da doğmuştur. Sibyan mektebini bitirdikten sonra özel dersler alarak Farsça öğrenmiştir. 1836 yılında Mekteb-i Bahriye’den mezun olmuştur.

10.01.2021 11:23:00

Denizci Ressamlar: İbrahim Efendi

İstanbul’un Koska semtinde doğan İbrahim Efendi 1853 yılında dünyaya gelmiştir. Bahriye mektebinde okudu. Daha sonra Harbiye sınıfına dahil oldu. Mülâzım rütbesini alarak subay oldu. Donanmaya bağlı olan zırhlı Orhaniye gemisinde çalışmaya başladı.

9.01.2021 11:21:00

Denizci Ressamlar: Seyit Ali Efendi

Denizci, coğrafya ve astronomi bilgini olan Seyit Ali Efendi, 1498 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Sinoplu’dur. Kanuni Sultan Süleyman döneminin ünlü denizcilerindendir. Babası Hüseyin Ağa Darüssınaa kethüdalığı görevinde yer almıştır. Bu sebeple Kâtibî Galataî diye de anılmaktad

8.01.2021 11:19:00

Denizci Ressamlar: Haydar Reis

Denizci ressamlarımız arasında yer alan Haydar Reis, Galatalı lakabıyla anılmıştır. 16. yüzyılın şair, nakkaş ve denizcileri arasında yer almaktadır. Nigari mahlasıyla ayrı üne sahip olmuştur. Sanatçı yurt içinde ve yurt dışında, ünlenmiş bir Türk büyüğü olarak sanat tarihlerine adını

7.01.2021 11:02:00

Denizci Ressamlar: Fahri Efendi

Denizci ressamlarımız arasında yer alan Fahri Efendi, İstanbul'un Kumkapı semtinde 1857 yılında dünyaya gelmiştir. 1870 yılında Bahriye Mektebi'ne başlamıştır. 1876 senesinde ise Mülazım-ı Sani yani teğmen rütbesi almıştır. Okulunun güverte sınıfından subay olarak mezun olmuştur.

6.01.2021 11:45:00

Yawkyawk

Yawkyawk, Avustralya'nın Kuzey Bölgesi, Batı Arnhem Bölgesi'ndeki Kunwinjku halkının mitolojisinde ortaya çıkan bir kadın yaratıktır. Kunwinjku halkı, aborjinlerin kuzey tarafında kalan bir yerde yaşayan haktır. Burada altı farklı lehçe konuşulmaktadır.

5.01.2021 11:38:00

Sedna

Sedna'nın nasıl bir deniz tanrıçası olduğuna dair efsane Kuzey Kutbu boyunca anlatılır. Hikâye bir bölgeden diğerine değişir. Bununla birlikte, tüm versiyonlarda, genç bir kadın tüm deniz canlılarının annesi olur.

4.01.2021 11:35:00

Mami Wata

Genellikle el aynası ile görülmekle birlikte, Mami Wata çeşitli enstrüman aracılığıyla Afrikalılar için ritüel performansları ve ibadet törenlerini somutlaştırabilir. Aynası şimdiki zamanda ve gelecekte bir hareketi temsil eder. Onun adanmışları, Mami Wata'nın dünyasını kendi

3.01.2021 11:33:00

Leviathan

Leviathan'ın hikayesi, yaratılışın başlangıcından itibaren İncil'in sayfalarında ifade edildiğinden beri birçok Hristiyan ve inanmayanlar arasında bir merak kaynağı olmuştur. Leviathan denizdeki diğer tüm canlılara hükmeden korkunç bir ilkel varlık olarak bilinir.

2.01.2021 11:30:00

Kappa

Japonya'nın sularında korkutucu olduğu kadar gizemli de bir yaratık var: Kappa. Bu garip yaratığın hem iyilik hem de kötülük için kullanılabilecek sihirli güçlere sahip olduğu düşünülüyor. Ne yazık ki Kappa armağanlarını insanlara oyun oynamak veya onlara şiddetle saldırmak için

1.01.2021 11:26:00

Trunko

27 Aralık 1924 tarihli London's Daily Mail baskısında yayınlanan "Bir Kutup Ayısı Gibi Balık" başlıklı bir makaleye göre, Trunko 25 Ekim 1924'te Güney Afrika'nın Margate kentinde görüldüğü bildirilen bir hayvanın takma

31.12.2020 10:58:00

Stronsay Canavarı

Yaratık 55 fit uzunluğundadır. Hatta bu uzunluğa kuyruğunun eksik kısmı dahil değildir. Stronsay canavarı enine kesiti oval olan bir vücuda sahiptir. Vücudun genişliği 4 fit yani yaklaşık 1,5 metredir. Yaratığın küçük bir kafası