Vasco Da Gama

Vasco Da Gama


Vasco Da Gama 1469 yılında Portekiz’in Sines kentinde dünyaya gelmiştir. Keşifler çağında yaşamıştır ve dönemin en önemli kaşifleri arasında yer almaktadır. Avrupa’dan hareket ederek Hindistan’a ulaşan ilk kişi olarak bilinmektedir. Vasco da Gama çocukluk yaşlarından itibaren denize ve denizciliğe merak salmış bir şahsiyettir. Denizcilik alanında sürekli araştıran ve sorular soran bir çocuk dönemi olmuştur. 1487 yılında kralın emri ile Hindistan’a deniz üzerinden bir yol bulması için görevlendirilmiştir. Görev tamamlanmadan kralın vefat etmesi nedeniyle bu görev kısa sürede tamamlanamamıştır.

Yeni kralın talimatı ile Vasco da Gama bu görevi ifa için hazırlıklara başlamıştır. Kral tarafından Gama’ya bir mektup, 4 gemi ve 160 denizci verilmiştir. 1496 yılının temmuz ayında yolculuk hazırlıkları tamamlanmıştır ve Hindistan’a doğru yola çıkılmıştır. Meşakkatli geçen yolculuk ardından Ümit Burnu’na ulaşılmıştır. Ümit Burnu’na gelindiğinde çok yorulan ve yıpranan mürettebat isyan çıkarmıştır ancak bu isyan Vasco da Gama tarafından bastırılmıştır. İsyanının bastırılmasından sonra Hindistan yolcuğuna devam edilmiştir.

2 yıl sonra mayıs ayında yani 1498 yılında Hindistan’ın batı kıyılarına Vasco da Gama ve mürettebatı tarafından ulaşılmıştır. Bölge halkınca Vasco da Gama ve diğer denizciler iyi karşılanmamışlardır. Sonrasında Hindistan’dan ayrılan Vasco da Gama 1499 yılının Eylül ayında Lizbon’a varmıştır. Vasco da Gama’nın bu başarısı Portekiz halkı nezdinde coşku ile karşılanırken Kral tarafından bu meşhur kâşife asalet unvanı verilmiştir. Kral ayrıca, Vasco da Gama’yı da deniz ticaretinin karına ortak yapmıştır.

Vasco da Gama’dan sonra Hindistan’a gönderilen ikinci ekip 13 gemiden oluşmuştur ve başında Pedro Alvarez Cabral yer almıştır. Bu ikinci filonun Hindistan’a ulaşması ile birlikte mürettebatta yer alan pek çok denizci yerliler tarafından öldürülmüştür. Duruma çok sinirlenen Portekiz devleti, Vasco da Gama’yı tekrar görevlendirerek güçlü bir donanma ile 1502 senesinde Hindistan’a tekrar yollamıştır. Vasco da Gama Afrika kıyılarında rastladığı tüm gemileri yağmalayarak kendi halkının intikamı alma güdüsüyle hareket etmiştir. Hindistan dönüşünde, Portekiz halkı tarafından yeniden büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Kral tarafından pek çok yeni unvan ile taltif edilmiştir.

1523 yılında Vasco da Gama’nın yeniden Hindistan’a gitmesi emredilmiştir. 1524 yılında ise Hindistan’da tam olarak da Kochi bölgesinde hayatını kaybetmiştir. Ünlü kâşif ve denizcinin cenazesi Portekiz’de büyük bir törenle defnedilmiştir. Vasco da Gama’nın Hindistan’a denizden ulaşmak için bulduğu yol Portekiz’in deniz ticareti için büyük bir keşif olmuştur. Gama’nın Afrika ve Hindistan halkına sert tavırları ise bu bölge halkının Avrupalılara uzun yıllar boyunca nefret beslemesine yol açmıştır.