Sudden Death

Sudden Death

Baltık Kralı olarak bilinen John Derdrake, 1700'lerde aktif bir Danimarkalı korsandı. Anlatılan hikayeler doğrultusunda ünlü korsan Derdrake, kurbanlarını tahtada yürümeye zorlayan birkaç korsandan biriydi. Sudden Death ise onun ele geçirdiği korsan gemilerinden birisiydi. Korsan Derdrake sarhoşluk nedeniyle Kopenhag'da bir tersane işini kaybettikten sonra Londra'ya giden bir gemide marangoz olarak çalışmaya başladı. Anne ve babası kısa süre sonra öldü ve ona küçük bir miras bıraktı.

Gemide kütük odunu taşımak kârsız bir işti. John için yeterli geliri sağlamıyordu. Bu sebeple hizmetlerini Büyük Petro'ya sunmaya karar verdi. Rus hizmetine kabul edildi. Ancak bir tersane tartışmasında iş arkadaşını öldürmesinin ardından gemisine kaçtı ve Londra'ya gitti.

Sudden Death Gemisinin Ele Geçirilmesi

Korsan Derdrake, Londra’ya ulaştığında geminin yükünü sattı. Daha sonra Norveç'e gitti. Ancak Norveç yolunda bir Rus savaş gemisi tarafından saldırıya uğradı. Ünlü korsan Derdrake, savaş gemisini mağlup etti ve kendi için aldı. Ele geçirdiği ünlü korsan gemileri arasında ilk sayılabilecek bu gemiyi 70 İngiliz, Danimarkalı ve Norveçli denizciyle birlikte yönetti. Ünlü korsan, korsan gemisinin ismini ‘’Ani Ölüm’’ anlamına gelen‘’Sudden Death’’ olarak değiştirdi. Ardından korsan Derdrake ve mürettebatı, Baltık'ta birkaç gemiyi ele geçirip yağmaladılar ve ganimet olarak ele geçirdikleri yüklerini İsveç'te sattılar.

Korsan Derdrake'nin ele geçirdiği tüm tutsaklarını boğduğu ve onlara tahtadan yürüme cezası verdiği biliniyordu. Korsan gemileri için popüler olan tahtadan yürüme; korsanlar, haydut denizciler ve isyancılar tarafından özel durumlarda uygulanan bir infaz yöntemiydi. Failleri eğlendirmek için tutsaklar yüzemeyecek şekilde bağlanırdı. Geminin yan tarafına uzanan tahta bir kalas veya kiriş üzerinden tutsaklar yürümeleri için zorlanırlardı.

Geminin Batırılması

Ünlü korsan Derdrake’in ele geçirdiği gemilerin birinden bir kaptan kaçtı ve durumu Derdrake'yi St. Petersburg valisine bildirdi. Vali, Derdrake'denin ardından iki gemi gönderdi. Bu iki gemi Sudden Death gemisine saldırdı ve onu batırdı. Derdrake karaya kaçarak hayatta kaldı. Stralsund'a yerleşti ancak Stockholm'e gittiği bir vakitte tanındı. Ünlü korsan Derdrake yakalandı, yargılandı ve kısa bir süre içerisine asılarak hayatına son verildi.