Sinop Kruvaziyer Limanı

Sinop Kruvaziyer Limanı


Ülkemiz her yıl çok sayıda turist için ev sahipli yapan, turizm açısından oldukça gelişmiş bir ülkedir. Ülkemizin toplam turizm geliri içindeki payı yüzde yirmi olan deniz turizmi oldukça önemlidir. Deniz turizmi içinde de kruvaziyer turizmi önemli bir yer tutar. Oldukça zengin insanlar tarafından tercih edilen bu turizm çeşidi sayesinde birçok insan iş sahibi oldu. Kruvaziyer limanları, bölgenin ekonomisine önemli katkılarda bulunur.

Türkiye, turizm faaliyetlerinin gelirlerini arttırmak için çeşitli çalışmalar tasarlamaya devam etmektedir. Özellikle 2023 için belirlenen politikalar kapsamında ülkemize gelen turistlerin konaklama sürelerini uzatmak da vardır. Bunun için de özellikle kruvaziyer limanlarının altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmaları vardır. Sinop limanı da kruvaziyer limandır. Hizmetini daha geniş alamda verebilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Sinop limanına 2010 yılında 7 gemi ile 7,098 yolcu, 2011 yılında 9 gemi ile 4,088 yolcu, 2012 yılında 10 gemi ile 3,708 yolcu, 2013 yılında 16 gemi ile 7,460 yolcu, 2014 yılında 30 gemi ile 17,518 yolcu, 2015 yılında 5 gemi ile 1,361 yolcu, 2016 yılında 2 gemi ile 171 yolcu, 2017 yılında 1 gemi ile 103 yolcu, 2018 ve 2019 yılında ise gemi gelmedi. 2014 yılında 30 geminin yanaştığı Sinop kruvaziyer limanı, bu günlere dönmek için tanıtımlar yaptı ve 2020’de 8 kruvaziyer geminin Sinop limanına yanaşacağı biliniyor. 

Ülkemizde turizm gelirlerinin çoğu kitle turizminden elde edilir. Özellikle marina işletmeciliği, yat turizmi ve kruvaziyer limanları bu gelirleri artırıcı etki yapar. Kruvaziyer gemilerle ülkemizi ziyarete gelen turistlerin sayısı her geçen yıl artış göstermektedir. 2004 yılında yürürlüğe giren Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu uygulaması kruvaziyer limanlarımızın ziyaretçi sayısını artıran bir unsurdur. Bu uygulama ile limanlarımızın güvenlik seviyesi yükselmiştir. Bu sayede büyük şirketler Türkiye’ye de kruvaziyer gezileri düzenlemektedir.