Seyir Haritaları ve Özellikleri

Seyir Haritaları ve Özellikleri


Seyir haritaları denizciler için son derece önemli bir yere sahiptir. Bu haritalar denizde mevki bulma konusunda yardımcı olduğundan dolayı denizcilerin oldukça işine yaramaktadır. Seyir haritaları ve özellikleri hakkında bilgi verecek olursak. 

 • Seyir haritalarında enlem “L” veya “Lat” biçiminde gösterilir. 

 • Boylam değerleri ise “Long” şeklinde gösterilmektedir. 

Denizcilerin genel olarak enlem ve boylam değerlerini bilmesi gerekir. Bu değerler doğrultusunda ancak seyir haritalarını doğru yorumlaması ve buna göre hareket etmesi gerekmektedir. 

Seyir Haritaları Okuma ve Kullanabilme

Seyir haritalarını kullanmadan önce mutlaka bulunan not ve uyarılara dikkat edilmesi gerekir. Seyir haritalarında aşağıda bulunan bilgiler ilk olarak dikkat çeker. 

Harita numarası: sağ alt köşede ve sol üst köşede yer alır. 

Haritanın Kitabesi: Haritanın nasıl yapıldığı ile ilgili genel bilgiler yer alır. 

 • Basımı gerçekleştiren kurumun adı, logosu

 • Haritada belirtilen coğrafi saha

 • Harita yapılırken kullanılan kaynaklar

 • Haritada yer alan yükseklik ve derinlik birimleri

 • Haritanın yapıldığı projeksiyonun cinsi

 • Harita ölçeği

Seyir haritalarında limanlar, kara işaretleri, derinlikler, kayalıklar, batıklar, sığ sular, deniz dibi yapısı, açık deniz yapısı, sahalar, rotalar ve sınırlara, sembollere ilişkin birçok detay vardır. Denizciler için burada yer alan bilgileri doğru ve tam manası ile okuyabilmek son derece önemlidir. Aslında bu her denizcinin en önemli vazifelerinden biridir. 

Seyir haritaları oluşturulurken genellikle kullanılan projeksiyon yöntemi Ekvatoral yöntemidir. Bu yöntem dünyanın her yerinde standart olarak kullanılan bir yöntemdir. Ölçekli olarak yapılır ve haritada kullanılan ölçekte belirtilir. Seyir hartalarında üst kısım her zaman kuzeyi göstermektedir. Mesafe birimi olarak uluslararası standartlara göre mil kullanılır. Deniz mili ve kara mili arasında değer farkı vardır. 

Aslında genel olarak bu haritaları kullanmak son derece basittir. Bu işi yaparken denizciler kör pergel ve paralel cetvel kullanabilmektedir. Bu yardımcı araçlar sayesinde rahatlıkla mesafe ölçümleri yapılabilmektedir. Denizciler bu harita üzerinde yön taşıma işlemleri yapılarak rotalar çizilebilir. Seyir haritaları ve özellikleri genel olarak böyle olmaktadır. Her denizci bu bilgilere hâkim olmalı ve seyir haritalarını okuyarak kullanabilmelidir.