Pervane

Pervane

Gemilerin hareket etmesini sağlayan zorunlu parçalar mevcuttur. Bu parçalar geminin hareket etmesini kolaylaştırır ya da gemi hareketini sağlayan en önemli unsurlardandır. Pervane geminin hareketini sağlayan önemli parçalardır. Geminin ileri ya da geri hareket etmesini makine aracılığı ile sağlamaktadırlar. Bu parçalar makine vasıtasıyla dönebilen bir milin ucuna yerleştirilmiş iki veya ikiden fazla kanattan oluşan parçalardır. 

Bunun diğer bir adı da “Uskur”dur. Bu ekipman olmadan geminin hareketi mümkün değildir. Gemi hareketi sırasında bu parçaların zarar görmesi geminin hareket kabiliyetini azaltacaktır. Bu parçaların sağlam bir yapıda olması geminin hızını da etkilemektedir. Geminin hızına direkt etki eden bu parçalar, gemi hareketi sırasında zarar gördüğünde hemen tamir edilmelidir.