Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneği

Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneği

Dernek, denizcilik mezunlarını bir arada tutmak ve sektörel olarak aynı çatı altında buluşturmayı hedeflemektedir. Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneği denizcilik mezunlarının mesleki anlamda kendilerine yer bulabilmesi ve mezunlar için iş kapısı oluşturmanın yanında çalışanlar içinde sistemdeki eksiklikleri tespit edip düzelmesi yönünde çalışmalar yapmak niyetiyle var olmuştur. Derneğin kısa ismi ORFADDER’dir. Dernek merkezi İstanbul’da yer almaktadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilmeyi hedeflemektedir.

Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneğin Amaçları

Dernek, çeşitli amaçları gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneği amaçları şu şekilde sıralanabilir:

• Faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla araştırmalarda bulunmak,

• Kurs, seminer, konferans ve panel gibi bilgilendirmeyi hedefleyen çalışmaları yürütmek,

• Sağlıklı ve düzenli bir çalışma ortamını sağlamak,

• İhtiyaç duyulan her türlü teknik araç ve gereci üyelerine tedarik etmek,

• Yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak için gerekli izinleri almak,

• Yurt içinden ve yurt dışından yapılacak olan bağışları dernek için kabul etmek,

• Derneğin hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan gelirleri temin etmek.

Dernek amaçları arasında denizcilerin birlik ve beraberliğini sağlamak da vardır. Fatsa’da yer alan denizcilik eğitimi veren okulları hem maddi hem manevi olarak desteklemektedir. İhtiyaç duyan denizcilik öğrencilerine burs imkânı sağlamaktadır.

Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneği Faaliyetleri

Dernek üyelerinin birlik içerisinde kalabilmesi için yönetim kurulu tarafından çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu ayrıca Fatsa Atatürk Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerini sektörün önde gelen firmalarıyla bir araya getirmektedir. Bu faaliyetin amacı, sektörün canlı kalmasını sağlamaktır. İşinde iyi olan kişilerle mesleğe yeni adım atacak kişilerin buluşması oldukça olumlu sonuç vermektedir. Firmalara, öğrencilerin soruları yöneltilmektedir. Gerekli bilgileri direkt birinci elden alma imkânı sunulmaktadır.

Ayrıca dernek önemli gün ve haftalarda da üyeleriyle birlikte olmaktadır. İhtiyacı olan aileler gıda yardımı sunmaktadır. Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneği amaçlarına ulaşabilmek için diğer kamu kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır. Bu sebeple Türkiye Denizcik Federasyonu üyeleri arasında yer almaktadır. Denizcilik sektörünün gelişmesi için üstüne düşen vazifeleri yerine getirmekten kaçınmaz.