Limanlar Kanunu

Limanlar Kanunu


Limanlarda düzenin sağlanması ve tekne sahiplerinin uyması gereken kuralların uygulanmasını sağlayan düzenlemeye limanlar kanunu ismi verilir. 14 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen bu kanun hükümleri günümüze kadar uygulanmaya devam edilmiştir. 16 Temmuz 2008 yılında yeni bir kanun hazırlanarak bazı maddelerde değişim yapılmıştır. Denizcilikte son derece önemli bir yere sahip olan limanların kanunlar ile denetlenmesi ve düzenlenmesi son derece önemlidir. 

Limanlarda sorun yaşanmaması ve herkesin belirli kurallara uyarak başkalarına zarar vermemesi için mutlaka bu kanun hükümlerine uyulması gerekir. Denizler veya karalar fark etmeksizin belirli kuralların olması ve insanların bu kurallara uyup uymadığının denetlenmesi gerekir. İşte limanlar kanunu da tam olarak bunu sağlamak amacı ile kullanılır.