Kristof Kolomb

Kristof Kolomb


Kristof Kolomb 1451 yılında dünyaya gelmiştir. Cenovalı bir gezgin ve kaşiftir. Atlas Okyanusu’nu geçmeyi başardığı 4 farklı deniz seferi yapmıştır. Bu seferlerini İspanya’nın Katolik Kralları himayesinde gerçekleştirmiştir. Bu seferler sonuçları bakımından önemlidir. Bu seferler sonrasında bazı ada ve kolonizasyonlarda kalıcı yerleşmeler meydana gelmiştir. Kalıcı yerleşmelerin meydana geldiği yerler Hispanyola Adası ve İspanyol Kolonizasyonu olmuştur. Kristof Kolomb bir öneri sunarak Batı’ya doğru hareket ederek ve Doğu Hint Adalarına ulaşarak Asya ile yapılan baharat ticareti için yeni bir deniz yolu oluşturulmasını istemiştir. Bu önerisi ile Batı ve Avrupa devletleri arasındaki rekabeti artırmayı amaçlamıştır. Kristof Kolomb’un bu önerisi İspanya Kralından destek almıştır.

Bu amaçla 1492 yılında yapılan ilk seferle birlikte Hindistan’a ulaşılamamıştır. Bunun yerine Bahamalar’da bulunan Yeni Dünya’daki San Salvador adını koyduğu adaya ulaşmayı başarmıştır. Üç sefer yaparak Venezuela ve Orta Amerika kıyılarına ulaştığı gibi Antillere de ulaşmayı başarmıştır. Hatta Büyük ve Küçük Antiller ’in İspanya İmparatorluğu’na ait olduğunu iddia etmiştir. 

Kristof Kolomb’un seferleri sonucunda Amerikalılarla kalıcı temaslar sağlanmıştır. Bu seferler Amerika’ya ilk ulaşan seferler olmamasına rağmen etkileri bakımından önemlidir. Batı dünyasının gelişiminde bu seferler de etkili olmuştur. Kristof Kolomb, Amerika’ya ulaşmadan önce dönemin en güçlü devletlerinden bu sefer için destek istemiştir. Osmanlı Devleti de dahil olmak üzere hiçbir devlet bu desteği sağlamayı kabul etmemiştir. Bu seferi destekleyen tek İmparatorluk İspanya İmparatorluğu olmuştur. 

Kristof Kolomb, Hristiyanlığı yaymak üzere çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Hatta Kolomb’un en büyük hedeflerinden biri Hristiyanlığı yaymak üzerinedir. Kristof Kolomb Doğu Hint seferine çıktığında bilinmeyen bir kıta keşfettiği iddiasında asla bulunmamıştır. Yerlilere Hint anlamına gelen “Indios” şeklinde hitap etmiştir. 1500 yılına gelindiğinde Kristof Kolomb’un İspanya Krallığı ile arasında anlaşmazlıklar çıkmıştır. Bu anlaşmazlıklar nedeniyle Hispanyola’daki idareciler tarafından yakalanarak tutuklanmıştır. Kristof Kolomb’un 1503 yılında Küba’yı keşfettiği söylenmektedir ancak tutuklu olduğu yıl konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Kristof Kolomb’un hayatı ilginçtir. Babası orta sınıf bir aile reisiydi ve yün dokuma işçisi olarak hayatını kazanmaktaydı. Kristof Kolomb çocukluk ve gençlik yıllarında çok değişik deniz yolculukları yapmıştır. Bu dönemine ait bilgiler oldukça kısıtlıdır. Kristof Kolomb’a ait olduğu iddia edilen portre resimler arasında da bir fikir birliği bulunmamaktadır. Kâşifin bilinen fiziksel özellikleri kırmızı saçlı olduğu ve açık renk bir tene sahip olduğu yönündedir. Kristof Kolomb 20 Mayıs 1506 yılında vefat etmiştir. Vefat ettiği sırada 54 yaşındadır.