Irgatlar

Irgatlar

Gemilerde bulunan, demirleme ve yük yükleme işlerinde kullanılan makinalara ırgat adı verilir. Gemilerdeki ırgatlar yükü çekme, kaldırma ve mayna etme işlevlerine sahiptir. Çalışma prensiplerine göre üçe, kullanım amaçlarına göre iki ayrılırlar. 

Demir ırgatlar, gemilerin baş üstü bölümlerine veya baş kasarasına yerleştirilir. Bu demir ırgatların kullanım amacı çapanın funda ve vidasını sağlamlaştırmaktır. Demir ırgatlar ağır bir yükü elli metre derinden on dakikada çekebilme kuvvetine sahiptir. Kendi içinde birçok parçası olan bu ırgatlar, gemicilerin işlerini kolaylaştırır.

Halat ırgatları ise gemilerin halatlarını sağlamlaştırmak için kullanılır. Önceleri pistonlu buhar makinaları aracılığıyla çalışan ırgatlar günümüzde daha kolay çalışmaktadır. Elektrik ve hidrolik motorlu ırgatları kullanmak, öncekine göre daha kolaydır.