Görünür Çağrı İşaretleri

Görünür Çağrı İşaretleri


Denizde gerekli olan durumlarda acil çağrı yapılması gerekir. Ancak bunun için her zaman telsiz kullanılmaz. Onun yerine bazen görünür çağrı işaretleri kullanılır. Bu çağrı işaretleri gece, gündüz veya her iki durumda kullanma durumuna göre 3’e ayrılır. Bu gruplarda kendi içerisinde Pyroteknik ve pyroteknik olmayan biçiminde ayrılır. 

Çağrı işareti olarak kullanılması zorunlu olan bu araçlar mutlaka görünür ve kolay ulaşılabilir biçiminde teknede olmalıdır. Ayrıca araçlar Solas kurallarına uygun tipte seçilmelidir. 

Denizcilik Müsteşarlığına göre her teknede bulunması gereken ve tarihi geçmemiş olması gereken araçlar;

 • Paraşütlü el fişeği en az 2 adet

 • El maytabı en az 2 adet

 • 1 adet elde tutulan tip duman kandili veya yüzer

Pyroteknik Görünür Çağrı İşaretleri

Bu tip görünür çağrı işaretleri en etkili işaretlerdir ancak dikkatli kullanılması gerekir. Aksi halde bundan kaynaklı ciddi kazalar ve yaralanmalar söz konusu olabilir. Bu çağrı işaretleri şöyle olmaktadır;

 • 3 adet maytap el feneri gece ve gündüz kullanıma uygun

 • 1 adet kırmızı maytap el feneri, slot veya 2 adet meteor tipi tabanca yine gece ve gündüz kullanılabilir. 

 • 1 adet turuncu duman kandili ve 2 adet yüzer turuncu duman kandili gündüz kullanılabilir içimde, gece kullanmak içinde elektrik ışığı