Gemi Adamı Nasıl Olunur?

Gemi Adamı Nasıl Olunur?

Gemi adamı bir gemide görev yapan tüm zabit, yardımcı zabit, stajyer, tayfa ve yardımcı hizmet personeline denilmektedir. Her geminin sınıfına büyüklüğüne ve bayrağına göre uygun sayıda yeterlilikte personel bulundurması zorunludur. 

Gemi adamı nasıl olunur?

Gemi adamı olmak için öncelikle istenilen gemi personeli alanı seçilmesi gerekmektedir. Gemi personeli alanı seçildikten sonra, alana uygun olarak açılan gemi adamı kurslarına gidilir. Kurs sürecinde başarılı bir eğitim alan gemi personeli adayları, kurs sonunda gemi adamı sınavlarına girmelidir. Liman başkanlığının açtığı sınavlar ya da devam edilen kursun yaptığı sınavlardan biri tercih edilir. Gemi adamı kurslarında elde edilen yeterli donanımla sınavda başarılı olan adaylar, sağlık kontrolünden geçer. Adaylar, denizde çalışmaya uygun olduğunu gösteren; gemi adamı sağlık yoklama belgesini almalıdır. Gerekli check-uplar sonrası verilen ve 2 yıl geçerliliği olan gemi adamı sağlık belgesi ile adaylar gemi adamı olabilmektedir.

İlk kez gemi adamı olacaklar ne yapmalı?

İlk kez gemi adamı olmak için başvuran gemi adamı adaylar ile periyodik muayenesini zamanında yaptırmayan mevcut gemi adamlarının ve sıralı üç periyodik muayenesini yaptıran ve periyodik muayene sınırını tamamlamış mevcut gemi adamlarının genel muayene için; konu ile ilgili yetkilendirilmiş gerekli sağlık kuruluşuna şahsi olarak başvurmaları gerekir. 

Gemi adamları, yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarında gemi adamı yönerge hükümlerine göre sağlık kurulu kontrolünden geçilir. Kontrol sonrası hak kazanan adaylara verilen "Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu" gereğince yetkili merkezlerden "Gemi adamları Sağlık Yoklama Belgesi" almaları zorunludur.

200 GT'den küçük gemilerde çalışmakta olan mevcut gemi personelleri ile balıkçı gemilerinde çalışmakta olan gemi personelleri "Gemi adamları Sağlık Yönergesi" hükümleri dışında kalmaktadır.

Gemi Adamı Belgesi Nedir?

Gemi adamı belgesi; gemilerde çalışan personelin, gemi adamı kurslarına giderek eğitimlerini tamamladıktan ve gerekli sınavı geçtikten sonra aldıkları belgedir. Gemi adamı belgesi, gemi personellerinin alanlarındaki yeterliliklerini kanıtlamak adına almak zorunda oldukları resmi belgedir. Her gemi personeli gemi içerisinde çalışacağı uygun pozisyon için açılan gemi adamı kurslarına gider. Kurs sonu sınavlarına girerek başarı gösterdiği takdirde gemi adamı belgesi almaya hak kazanır.

Gemi adamı belgesi ne sıklıkla yenilenir?

Aday kişiler ilk olarak gemi adamı belgesi almak zorundadır. Gemi adamı belgesi içerisinde bulunan eğitimlerin geçerlilik süreleri bulunmaktadır. Belge içerisinde bulunan bu eğitimlerin geçerlilik süresi dolduğunda, gemi personellerinin tekrar sınavlara girerek eğitimlerini yenilenmesi gerekmektedir. Gemi adamı belgesindeki bu eğitim süreleri değişkenlik göstermektedir. İçerisindeki eğitimleri güncel olan gemi adamı belgelerinin yenilenmesine gerek duyulmamaktadır.

Gemi adamı belgesinin hangi yeterlilik sertifikalarını içerir?

Gemi adamı belgesini almak için gerekli sınavlardan yeterlilik göstermek gerekmektedir. Bu yeterlilikler gemi personelinin alanına ve statüsüne göre değişmektedir. Ancak her gemi personeli adayının alması gereken 5 Temel STCW sertifikası bulunmaktadır. Tüm gemi adamı belgelerinde bulunan sertifikalar; personel sosyal sorumluluk, temel ilk yardım bilgileri, yangına mücadele ve yangın önleme, gemi personel güvenliği, denizde can kurtarma teknikleri ve can kurtarma araçları kullanma yeterliliğidir. Gemi adamı belgesine sahip olan tüm adaylar bu konulardaki uygulama eğitimlerinin sertifikalarına sahip olmak zorundadır.