Ferdinand Macellan

Ferdinand Macellan


Macellan 1480 yılında Portekiz’in Sabrosa kentinde dünyaya gelmiştir. Macellan, Portekizli ünlü bir denizci, kâşif ve gezgindir. Bu ünlü denizcinin denize açılması İspanya İmparatorluğu’nun desteği sonucunda gerçekleşmiştir. Ferdinand Macellan hakkında bugün sahip olduğumuz bilgiler, Macellan’ın denize açılırken yanında götürdüğü arkadaşı Antonio Pigafetta’nın bu seyahatleri yazması ile mümkün olmuştur. Macellan’ın vefatı ise Filipinler’de meydana gelen Mactan Savaşı’nda gerçekleşmiştir. Ölümü nedeniyle son seyahatini tamamlayamamıştır. 

Ferdinand Macellan’ın en önemli başarısı Baharat Adaları’nın ilerisine giderek tüm meridyenlerden geçen ilk kişi olmasıdır. Macellan, bir seferi sırasında Büyük Okyanus’un çok sakin olduğunu görmüştür. Bu sakinliğinden dolayı okyanusa “sakin” anlamına gelen pasifik ismini vermiştir. Kendisinin Güney Amerika’da keşfettiği boğaza da kendi ismi verilmiştir. Büyük Okyanus’u aşarak önemli bir araştırma gezisine imza atmıştır. Macellan ile birlikte dünyayı dolaşmak için denize açılan 200 civarında denizciden yalnızca 18’i İspanya’ya geri dönebilmiştir. 

Macellan 25 yaşında iken ilk deniz yolculuğuna çıkmıştır. Bu yolculuk 1505 yılına denk gelmektedir. İlk seyahatindeki görevi Almeida’yı Portekiz valisi olarak Hindistan’a güvenle bir şekilde götürmek olmuştur. Macellan Baharat Adaları’na 1506 yılında ulaşmıştır. 1509 yılında Diu Savaşı’na katılmıştır. Üstün başarıları nedeniyle 1 sene sonra kaptanlığa layık görülmüştür. Ancak 1 yıl gibi kısa bir sürede doğu taraflarına izinsiz gemi götürdüğü gerekçesi ile kaptanlık yetkisi geri alınmıştır. Ayrıca derhal Portekiz’e çağırılmıştır. 

Macellan 1511 yılında Fas’a gitmiştir. Fas’ta Azamor Savaşı’nda yer almıştır. Ferdinand Macellan Azamor Savaşı’nda dizinden yara almıştır. Savaşı terk etmek zorunda kalmıştır ve bu hareketi nedeniyle Vali Almeida’nın güvenini kaybetmiştir. Emevilerle yaptığı ticarette de bazı sıkıntılar ortaya çıkmıştır. İzinsiz ticaret yaptığı gerekçesi ile suçlanmıştır. Tüm bu olaylardan sonra Portekiz kralı I.Manuel’in nezdinde Macellan değer kaybetmiştir. Öyle ki kendisinin ücret artışı talebi bile kral tarafından reddedilmiştir. 1514 yılının mayıs ayından itibaren Macellan’a yeni bir iş verilmeyeceği Portekiz Krallığı tarafından ilan edilmiştir. Bunun üzerine Macellan da İspanya Krallığına çalışmaya başlamıştır. 

Macellan dünya çevresini keşfetmiştir. Bu gezi dünya çevresinde yapılan bir keşif gezisi olma özelliğine sahiptir. Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu’nu birleştiren bir gezi olmuştur. Bu geziler sırasında pek çok olaylar yaşanmış pek çok farklı hayvan türüne rastlanılmıştır. Yaptıkları yolculuk sayesinde dünyanın çevresi de hesaplanabilmiştir. Bu seyahat sonucunda uluslararası saatin kullanılması gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. Papa’ya gönderilen heyet, saat ile ilgili bu yeni olay anlatmak için bir araya getirilmiştir. Ferdinand Macellan 1521 yılında Filipinli yerlilerin saldırısı sonucunda hayatını kaybetmiştir.