Dief ve Antenler

Dief ve Antenler

Hava boşluğunda yayınlan elektromanyetik dalgaları toplayan ve dalgaları tekrar yayan aletlere anten denir. Antenler aracılığı ile veriler kilometrelerce uzaklara taşınabilir. Gemicilikte dief ve antenler de bu amaçla kullanılır. Antenler iletken malzemeler ve elektriksel alıcı ve vericilerden oluşur. Verici olarak adlandırılan anten kısmında elektronların sınırlandırılması yapılır. Sınırlandırılan elektronlar kendilerine bir manyetik alan oluşturur. Zaman içerisinde değişen dalgalar uzaya ve hava boşluğuna elektro manyetik dalga oluşturur. Antende bulunan alana bu dalgalarındaki değmesi titreşime sebep olur. Böylelikle antenler kullanışlı olur. Bir nevi pusula görevi yapan diefler ve antenler iç içe geçmiş iki daire gibi görünürler. Birçok deniz aracında bu aletlerden bulunur.