Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi


Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 1 Kasım 1974 yılında yapmış olduğu toplantıda kabul edilen Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 25 Mayıs 1980'de tarihinde yürürlüğe girmiştir. Metin daha sonra 1978 ve 1988 yılları arasında çeşitli değişim ve düzeltmelere uğramıştır. Bu sözleşme kapsamında birçok konuda düzenlemeler yapılmış ve çeşitli yasalar konulmuştur. 

Kişilerin can ve mal güvenliğine korumaya yönelik olarak gemilerin tasarımında kullanılan cihazların özelliklerine ve muhabere şartlarına kadar birçok konuda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Sözleşme gereğince kişilerin can ve mal güvenliğini korumak için gemilerin inşa aşamasına kadar dikkat edilmesi gereken konular belirlenip, uyulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu sözleşme IMO üyesi olan ülkeler tarafından imzalanıp onaylanan yasal bir belge olmaktadır.