Denizcilikte Batıl İnançlar

Denizcilikte Batıl İnançlar


Denizlerde geçen zorlu yolculuklardan kaynaklı olarak geçmişten günümüze geliştirilen batıl inançlar asla yadırganmamalıdır. Denizcilikte batıl inançlar son derece yaygın olan bir durumdu. Denizde bir şeyler ters gitmeye başladığında denizciler tarafından hep böyle gidebileceğine dair yanılgılar vardı. Aslında doğanın kontrol edilemez durumundan ortaya çıkan olumsuz sonuçlar denizciler tarafından bir süre sonra bir neden sonuç ilişkisine bağlanmaya başlamıştır. 

Denizcilerin denizde yaşanan olumsuz durumlara karşın bir neden aramasının sonucunda çeşitli batıl inançlar ortaya çıkmıştır. Bu batıl inançların birçoğu akıldışı ve mantık sınırlarını zorlayan konular olmasına karşın yine de denizciler için son derece önemli bir yere sahiptir. Durum böyle olunca bu batıl inançlar kalıplaşarak günümüze kadar gelebilmiştir. Günümüzde birçoğu unutulmuş olsa da halen bir grup denizci tarafından inanılan ve uygulanan batıl inançlar söz konusudur. 

Denizciler arasında moral son derece önemli olduğundan dolayı aslında bu batıl inançlar zorlu yollara çıkmadan önce ekstra cesaret veren bir durumdu. Bu sebeple bugün mantık dışı gelen birçok inanç o dönem onlar için oldukça önemli ve uyulması gereken kurallar haline gelmişti.

Denizcilerin inandığı bazı batıl inançlardan bahsedecek olursak. Şöyle ki;

 • Nisan ayının birinci günü yolculuğa çıkılmazdı. Bunun nedeni ise Âdem Peygamberin oğlu Kabil’in o gün kardeşi tarafından öldürülmesidir. 

 • Denizcilerin siyah yolculuk çantası taşıması kötü uğursuzluk getirirdi.

 • Eğer yolculuğa çıkmadan önce denizcilerin karşısına kızıl saçlı veya düz tabanlı biri çıkarsa bu kötü şanstı ve bunu gidermek için mutlaka o kişilerden önce konuşulması gerekiyordu.

 • Geminin eğer omurgasında çalıntı tahtadan yapılmış tıkaç kullanılırsa bu geminin hızını artırırdı.

 • Ana direğin altına yerleştirilen gümüş paranın uğur getirdiği düşünülürdü.

 • Sol ayak ile tekneye binmek kaza yapılmasına neden olurdu.

 • Denize taş atmak saygısızlık olarak görüldüğünde denizde dalgaların ve fırtınanın artmasına neden olurdu.

 • Geminin üzerinden denize bir taş atışılırdı ve eğer taş denize düşmez ise geminin geri dönmeyeceğine inanılırdı.

 • Denize iskeleden geri bakılmaz uğursuzluk getirdiğine inanılırdı. 

 • İngiltere’de kara kedinin uğur getirdiğine inanılır diğer bölgelerde ise tam tersi uğursuzluk getirdiği düşünülürdü.

 • Denizde yunus ve kırlangıç görmek iyi şans getirir anlamına gelirdi.

 • Karabatak ve çulluk gibi kuşları görmek ise tam tersi kötü şans getirirdi.

 • Tekneye kadın alınmazdı. Bunun nedeni teknelerin dişi olduğuna inanılması ve eğer tekneye kadın alınırsa bunu kıskanacağından dolayı batacağıydı.

 • Denizcilerin altın küpe takmasının onları boğulmaktan kurtaracağına inanılırdı. Ayrıca bunun yanında ölüp tekrar dirildiklerinde de denizci olarak doğacaklarına inanılırdı. 

 • Gemide bulunan kedi kutsal sayılı ve asla kızdırılmazdı.

 • Dövme yaptırmak denizcilere şans getirir ve onları denizde karşılarına çıkacak olan felaketlere karşı korurdu.

Denizcilikte batıl inançlar daha sayamayacağımız kadar çoktur. Bunlar en popüler olan batıl inançlardır. Bazılarının mantıklı sebepleri de vardır. Ayrıca her birinin ortaya çıkış nedeni vesaire söz konusudur.