Denizcilik ve Tersane Mensupları Derneği

Denizcilik ve Tersane Mensupları Derneği

Kısa ismi DENİZ-DER olan Denizcilik ve Tersane Mensupları Derneği merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. Bu dernek yurt içinde ve yurt dışında farklı temsilcilik açabilecek konumdadır. Türk Denizcilik sektörüne dahil olan kişilerin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki faaliyetlerinin artırılması, geliştirilmesi ve aralarındaki dayanışmayı sağlamak için 2012 yılında dernek kurulmuştur. 

Derneğin Amaçları 

Derneğin kurulduğu günden bu yana çeşitli amaçları vardır. Faaliyetlerini bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Amaçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Faaliyetlerin dernekçe etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
  • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitime yönelik etkinlikler düzenlemek,
  • Amacın yerine gelebilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, -Derneğin yaptığı çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda kitap, gazete, dergi gibi yayınlar çıkartmak,
  • Yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içi ve yurt dışından bağış kabul etmek ve bu faaliyetleri yapabilmek için gerekli izinleri sağlamak, 
  • Bu amaçlarının yerine gelmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve kurulan işletmelerin çalışmasını sağlamak, 
  • Üyelerinin yararlanması ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmanın yanında sosyal ve kültürel tesisler kurmak da Denizcilik ve Tersane Mensupları Derneği amaçları arasında yer almaktadır.
Denizcilik mesleğine emek veren kişilerin maddi ve manevi ihtiyaç sahiplerine karşı gerekli yardım ve dayanışmayı sağlaması dernek üyeleri tarafından teşvik edilmektedir. 

Denizcilik ve Tersane Mensupları Derneği Vizyon ve Misyonu 

Kuruluş tarihi 15.05.2012 olan dernek, önemli işlere imza atmak istemektedir. DENİZ – DER’in misyonuna bakıldığında denizcilik mesleğine gönül veren bütün meslektaşların aynı çatı altında toplanması için yapılan faaliyetler göze çarpmaktadır. Denizcilik mensuplarının hepsini dernek etrafında toplamayı ve onların birlik ve beraberliklerini sağlamayı kendine görev bilmektedir. Ayrıca dernek üyelerinin aralarındaki dayanışmayı güçlendirmek de Denizcilik ve Tersane Mensupları Derneği misyonudur. Derneğin vizyonu ise her yıl geleneksel olarak devam eden dernek günlerinde toplanmaktır. Bu toplantılarda bir araya gelmeyi, geçmiş günleri anmayı, derneğin kaybedilen üyelerini anmayı, sektörel konularda birikimlerin aktarılmasını, denizcilik ile ilgili eğitimlere katkı sağlamayı asıl vizyon olarak kabul etmektedirler.