Denizciler Dayanışma Derneği

Denizciler Dayanışma Derneği

Derneğin ismi D.D.D. harfleri ile kısaca ifade edilmektedir. Merkezi İstanbul’da bulunan Denizciler Dayanışma Derneği yurtiçi ve yurtdışında şube ve temsilcilik açabilir. Dernek üyeleri arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel dayanışmayı arttırmak amacıyla kurulmuştur. Denizcilik örf, adet ve geleneklerini ön planda tutmaktadır. Denizcilik gücümüzün ve ülkemizin, gelişimi ile ilgili her türlü̈ faaliyet ve girişime katılım göstermenin yanında gerekli desteği de sağlamaktadır. 

Derneğin Amaçları 

Dernek, 07 Temmuz 1993 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Takvimler 2001 yılını gösterdiğinde Denizciler Dayanışma Derneği bünyesine Denizde Gönüllü Arama Kurtarma (DAK/SAR) birimini dahil etmiştir. Derneğin çeşitli amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Türk ulusunun denizlerini ve diğer su kaynaklarını daha çok ve bilinçli şekilde kullanması olarak belirlenen milli ülkümüye destek olabilmek,
  • Denizcilik bilincinin geliştirilmesi ve bu bilincin herkes tarafından bilinirliğinin yaygınlaştırılması amacıyla yazılı veya görsel, süreli ve süresiz yayınlar yapmak,
  • Denizi kullananların güven duygularını arttırmak amacıyla son hedefi bütün Türkiye kıyılarında ve denizde can kurtarma hizmeti sunmakta olan Denizde Gönüllü̈ Kurtarma Örgütü̈ kurmak,
  • Kurulan Denizde Gönüllü Kurtarma Örgütü’nü ekonomik olarak kendine yeterli olacak şekilde işletmek,
  • Denizde emniyet ve güvenlik konularında bilgisine güvenilen bir dernek olmak, 
  • İhtiyaç halinde görüşlerine başvurulacak bir referans kuruluş̧ olmak, 
  • Amaçları için her türlü̈ bilgi, teknolojik yenilik ve malzemeyi kullanmak,
  • Üyelerinin ihtiyaçlarını en ucuz ve kolay ulaşılabilecek şekilde Türk Denizciliğinin hizmetine sunmaktır.

Kurulduğu günden bu yana dernek, bu amaçlar doğrultusunda çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Denizciler Dayanışma Derneği Faaliyetleri 

Dernek amaçlarını yerine getirmek için gerekli maddi desteği temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletmelerini üstlenir. Kamuya yararlı dernekler statüsüne erişebilmek için tüm deniz, göl, gölet ve akarsu kıyılarındaki yerleşim bölgelerinde şubeler ve temsilcilikler açar. Türkiye Denizciler Dayanışma Derneği adını alabilmek için çaba harcamaktadır. Anayasada açıkça belli olan temel düzenini korumak amacıyla oluşturulacak tüm sivil toplum kuruluşu birlik, federasyon ve platformlarına dahil olmaktadır. Diğer denizcilik dernekleri ile gerekli durumlarda iş birliği yapar. Üyelerine sunduğu hizmetleri geliştirmeye çalışır.