Denizci Öğrenciler Derneği

Denizci Öğrenciler Derneği

Atatürk’ün büyük ülkü olarak denizcilik sektörünü göstermiştir. Denizciliğin önemi ülkemizde ve dünyada giderek artırmaktadır. Bu bilinçle Türk denizcilik öğrencilerini bir arada kalmaları ve bu ülkeye kazandırılmaları için Denizci Öğrenciler Derneği faaliyetlerine devam etmektedir. Denizcilik ana teması etrafında öğrencilerin bilimsel proje ve çalışmalar hazırlamasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca hem uluslararası denizciliğine hem de ülkemiz denizciliğine yararlı olacak çalışmalar yapmasına yardımcı olmaktadır. 

Denizci Öğrenciler Derneği Misyon ve Vizyonu 

Dernek kurucu ve üyelerinin misyonu denizcilik hakkında eğitim gören öğrenciler arasındaki faaliyetlerin etkinleştirilmesidir. Bu faaliyetlerin geliştirilmesini sağlamak da dernek misyonu arasında yer alır. Ayrıca bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermenin yanında gerekli görüldüğü durumlarda iş birliği yapmaktadır. Denizcilik ile ilgili sivil topluma bilgilendirmeler yapmak ve halkın bilinçlenmesine yardımcı olmak Denizci Öğrenciler Derneği misyonunu oluşturmaktadır. Derneğin vizyonu ise 1999 tarihinden günümüze kadar denizcilik ile ilgili fakültelerde eğitim gören öğrencilerine dayanışma imkânı sağlayan önder platform olmaktır. 

Derneğin Tarihçesi 

Takvimler 1999 yılını gösterdiğinde dernek kurulmuştur. Derneğin ilk adı TUDÖB yani Türkiye Ulusal Denizci Öğrenciler Birliği olmuştur. 2006 yılında tam olarak dernekleşme meydana gelmiştir. Ayrıca isim olarak bugünkü adını almıştır. 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti kapsamında proje yarışmaları düzenlendi. Katılan 550 proje arasında, derneğin ürettiği proje altıncı sıraya girmeyi başardı. Yine aynı yıl Deniz Kızı Kongresi adı verilen ilk kez uluslararası kongre yapıldı. Sene 2016 yılına gelindiğinde Hayalindeki Deniz projesi gerçekleştirildi. 

Bu proje kapsamında ömründe deniz ile karşılaşmamış çocukların hayallerindeki denizleri resmettirildi. Bu resimler arasında yarışma yapıldı. Bu projenin bir yıl sonrasında sektörde ismi bilinen denizcilerle öğrenciler bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Yine 2017 yılında, lisesinde denizcilik bölümü bulunmayan öğrencilere meslek bilgisi aktarılmıştır. Denizci Öğrenciler Derneği 2017 senesinde Denizden isimli derginin ilk sayısını yayımlatmıştır. Kurulduğu günden bu yana faaliyetlerine devam eden dernek, ülkemizde ve dünyada denizcilik öğrencileri için kurulmuş tek sivil toplum kurumu olarak var olmaya devam etmektedir. Öğrencileri bu gibi dernek ve birliklere üye olmalarını tavsiye etmektedir.