Cheng I Sao

Cheng I Sao

Yaşadığı dönemde insanlara korku salan Cheng I Sao 1807 ve 1810 yıllarında yetmiş bin korsandan meydana gelen çeteyi yönetmiştir. Yönettiği çete Çin sahillerinde yağma yaptı ve haraç kesti. 1801 yılında hayatını birleştirdiği Korsan Cheng I, Güney Çin denizinin en çok korku veren korsanı idi. Evlenmeden önce Cheng I’dan sahip olduğu gücü kendisiyle paylaşmasını istemişti. Bu yönde bir anlaşma yaparak evlenmiştir. Cheng I’a Vietnamlılar tarafından Çin’e saldırması için görev verilmişti. Yedi filodan oluşan konfederasyonu vardı. 

1807 senesinde Cheng I hayatını kaybetti. Sahip olduğu tüm yetkiler Cheng I Sao’nun eline geçti. Cheng I Sao adını da buradan almıştır. Çin’ler arasında Cheng I, Cheng’in dulu anlamına geliyordu. Daha önceleri ise Shih Yang adını kullanıyordu. Bir dönem bu isimle Güney Çin denizinde bulunan bir gemi genelevinde çalışmıştır. Evlenince bu çalışması bitmiştir. 

Cheng I Sao’nun kumanda ettiği gemilerde yaşam şartları oldukça kötüydü. Bütün kurallara birebir uyulmasını istiyordu. Kurallara uyulmadığında ağır yaptırımlar uyguluyordu. Yüzlerce korsan ailesiyle birlikte tek bir gemi içerisinde hayatlarına devam ediyordu. Seferlerde elde edilen ganimetlerin ortak hazineye konmaması durumunda ölüm cezaları veriyordu. Ayrıca tecavüz ve zina suçlarının da cezası ölümdü. 

Çin imparatorluğu 1808 yılında Cheng I Sao’yu yakalama kararı verdi. Bu amaçla peşine keşif birlikleri gönderildi. Ancak kısa süre içerisinde birlik başkanı öldürüldü. Yakalanması için gönderilen gemilerin yarısı deniz dibine gönderildi. Bir kısmı ele geçirildi. Çin hükümeti amacına ulaşabilmek için İngilizlerden yardım istedi. Onlardan aldıkları gemiyi takip için kullanmayı planladılar. Zaman ilerledikçe Çin, Portekiz’den de yardım aldı ve onlardandır savaş gemisi alarak filosuna kattı. 

Cheng I Sao, Çin’in bütün çalışmalarına rağmen kurtulmayı her defasında başardı. Yakalanmadı ama kendi isteği ile korsanlık hayatına son vermeye karar verdi. Kendi rızası ve isteği ile korsanlığı bitirdiği için devlet büyükleri tarafından affa uğradı. Cheng I Sao ile birlikte himayesi altında bulunan bütün korsanları da affedildi. Cheng I Sao kalan hayatını kumarhane işleterek daha sakin bir şekilde sürdürdü.