Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi


Hukukun hayatın her alanında yer alması zorunlu bir durumdur. Birleşmiş Milletler Deniz hukuku sözleşmesi bu ihtiyaçtan doğmuş hukuki bir düzenlemedir. 1973-1982 yılları arasında Birleşmiş Milletler Konseyinde düzenlenen 11 oturumun sonrasında 10 Aralık 1982 yılında düzenlenerek Jamaika-Montego Bay’da imzaya açılmıştır. 16 Kasım 1994 tarihinde de yürürlüğe girerek yasal olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu sözleşme deniz hukuku bakımından son derece önemlidir ve yürürlüğe girdiği ilk günden bu yana etkin bir biçimde kullanılmaya devam etmektedir. Denizlerde düzenin ve hukuki olarak işleyişin sağlanması açısından mutlaka gereklidir. Bu sözleşme gereğince ülkelerin denizlerde uyması gereken birçok konu ve sınırlar ile ilgili olarak bilgiler ve kurallar vardır.