Kişisel Verilerin İşlenmesine, Aktarılmasına ve Elektronik Ticarete İlişkin Açık Rıza Beyanı

İletişim formunda yer alan aydınlatma metnini okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik) kapsamında kişisel verilerimin; Eren Budaklı - Su Üstünde tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine ve aktarılmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ederim. Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla; isim, soy isim, telefon numarası tipindeki kişisel verilerimin, tarafımla elektronik ortamda iletişime geçilebilmesi için mevzuatta tanınmış gerekli izinlerin alınmasına, ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesine, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesine, tarafıma, e-posta, SMS, MMS vb. muhtelif dijital iletişim kanalları ve telefon aracılığıyla reklam içerikli bildirimlerin gönderilmesine ve bu kapsamında toplanmasına, işlenmesine, bununla birlikte bu “İletişim Formu” vasıtasıyla toplanan kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.