25.10.2019 16:37:00

Osmanlı Tarihinde Denizciliğin Gelişimi


Türk tarihine bakıldığında, denizcilik faaliyetleri açısından Barbaros Hayrettin Paşa, Kılıç Ali Paşa, Piri Reis, Ali Macar Reis dünya denizcilik tarihine damgasını vuran büyük şahsiyetler akla gelmektedir.

Türkleri denizlerle buluşturan ilk isim Çaka Bey olmuştur. 1081 yılında 50 parçalık ilk Türk Donanması onun sayesinde kurulmuş hatta 1081 yılı ülkemizde Deniz Kuvvetlerinin kuruluş yılı kabul edilmiştir. İzmir ve Çanakkale’ye önemli seferler yapan Çaka Bey’den sonra, Aydınoğulları Beyliği denizcilik faaliyetleri ile dikkat çekmiştir. Aydınoğulları Beyliğinde Umur Bey, Ege’de Bizans ve Cenevizlilere karşı büyük zaferler kazanmıştır. Osmanlı Devleti, bu beylikleri bünyesine kattığında potansiyel donanma seviyesini de böylece üst noktalara taşımıştır. Osmanlı Döneminde denizcilik 3 bölüme ayrılmış ve bu bölümler, Derya Beyleri Dönemi (1324-1390); Kaptanı Derya Dönemi (1390-1867) ve son olarak Bahriye Nazırlığı (1867-1922) dönemi olarak adlandırılmıştır. Derya Beyleri döneminde; Karamürsel’in fethi ile Marmara Denizine ulaşılmaya başlanmıştır. Karamürsel’de ilk Osmanlı Tersanesi kurulmuş, burada ilk Osmanlı Savaş Gemisi inşa edilmiştir. Kara Mürsel Bey, bu devirde Donanma Kuvveti Komutanına verilen isim olarak “Derya Beyi” unvanını almıştır. Bu dönemde Türk Denizciliğinin merkezi İzmit, Gelibolu ve sırasıyla İstanbul olmuştur.

       Kaptan-ı Derya döneminde ilk teşkilatlanma Yıldırım Bayezid zamanında başlamış ve Saruca Paşa Türk Deniz tarihinin ilk Kaptan-ı Deryası olmuştur. Fatih döneminde ise, denizcilik alanında dünyanın en büyük tersanelerinden biri İstanbul Tersanesi kurulmuş ayrıca Piri Reis, 1513 ve 1528 tarihlerinde iki ayrı dünya haritası yaparak çok büyük başarılara imza atmıştır. Piri Reis ayrıca “Kitab-ı Bahriye adlı eseri ile dünya denizcilik tarihine önemli katkıda bulunmuştur. Yavuz zamanında Mısır’ın fethinden sonra Osmanlı Devleti, Kızıl Deniz ve Hint Okyanusunda faaliyetlerine devam etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında ise büyük başarılara imza atılmıştır. Bu dönemde Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç ve İlyas Reisler, Selman Reis, Murat Reis ve Seydi Ali Reis gibi birçok ünlü Türk denizcisi Akdeniz de mutlak hakimiyet kurmuştur. Bu dönemde Barbaros Hayreddin Paşa özellikle 1538 tarihinde Preveze Deniz Savaşında Haçlı Donanmasını bozguna uğratmıştır. 27 Eylül 1538 tarihinde gerçekleşen bu zafer sebebiyle 27 Eylül tarihi Deniz Kuvvetleri günü olarak ülkemizde kutlanmaktadır. 1699 tarihine kadar Denizcilik faaliyetlerinde büyük başarılar kazanan donanmamız, 1699 tarihli Karlofça antlaşması ile ilk büyük toprak kaybına başlamıştır. Bu da denizcilik adına, donanmanın önem kaybetmesine neden olmuştur. 1770 yılında Osmanlı Donanması Rus Donanmasının İzmir’de baskınına uğramış, bu sebeple Donanmayı iyileştirme hususunda, Baran T-tt isimli Fransız mühendisten yararlanılmıştır.

1773 yıllarında Tersane Hendes Hanesi adı altında Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından deniz okulunun temeli atılmıştır. Bu okul 1784 tarihinden itibaren ise ‘’Mühendishane-i Bahri Hümayun’’ adını almıştır. II. Mahmut zamanında Vaka-i Hayriye adıyla bilinen olay sonucunda Yeniçeri Ocağı kaldırılmış ve donanmada da Avrupa’dan etkilenmeler başlamıştır. Kurmay subay yetiştirilmek üzere 1864 yılında ‘’Erkan-ı Harbiye-i’’ ‘’Kaptan-ı Derya’’lık makamı 1867 yılında kaldırılmış ve 1922 yılına kadar sürecek olan ‘’Bahriye Nazırlığı’’ makamı kurulmuştur. Son dönem olan bu dönemde, ağır dış borçlar altında bulunan Osmanlı Devleti birde 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde başarısızlık gösterdiği için donanma atıl duruma bırakılmış ve denizcilik faaliyetleri büyük yara almıştır. 2. Meşrutiyet ilan edildiği zaman (1958) Osmanlı donanması sıkıntılı bir durumdaydı. Halk, 1909 tarihinde Donanma Cemiyeti adlı bir birliktelik kurmuştu. Bu Cemiyetin gayretleri ile Almanya’dan savaş gemileri alınabilmiştir. Bu süreçlerden sonra Trablusgarp Harbi ve Çanakkale’ de donanmamız etkin görünmektedir. Nusret Mayın Gemisinin döktüğü mayınlara çarparak büyük maddi kayıplar veren düşman donanması Çanakkale’de bozguna uğramışlardır. 4 yıl süren Birinci Dünya savasından sonra donanma çok yara almış ve özelliklede 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Müzakeresi ile donanma Haliç’e çekilerek, gemilerin kontrolü bir komisyona bırakılmıştır.


Çok Beğenilen Ürünler
Satış adetlerine göre en çok satan ürünlerimiz burada
Türkiye Denizcilik Bankası T.A.O. Vintage Kibrit Kutusu İki Adet
Türkiye Denizcilik Bankası T.A.O. Vintage Kibrit Kutusu İki Adet
118,00 TRY
Su Üstünde - Kruvaziyer Gemileri
Su Üstünde - Kruvaziyer Gemileri
236,00 TRY
El Yapımı Yağlı Boya Tablo
El Yapımı Yağlı Boya Tablo
1770,00 TRY
TCG Alemdar Maketi
TCG Alemdar Maketi
413,00 TRY
NORDEN Danimarka Balıkçı Teknesi
NORDEN Danimarka Balıkçı Teknesi
5310,00 TRY
Vintage Rus Savaş Gemisi Pilli Kol Saati
Vintage Rus Savaş Gemisi Pilli Kol Saati
1180,00 TRY
Balık Çerezlik Seramik
Balık Çerezlik Seramik
88,50 TRY
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Vintage Para Çantası
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Vintage Para Çantası
118,00 TRY
Savarona
Savarona
4720,00 TRY
Vintage Gazlı Gemi Çakmağı
Vintage Gazlı Gemi Çakmağı
590,00 TRY
Vintage Rus Kurmalı Yelkenli Kol Saati
Vintage Rus Kurmalı Yelkenli Kol Saati
590,00 TRY
Dümen Görünümlü Masa Saati
Dümen Görünümlü Masa Saati
59,00 TRY
Güvenli Kredi Kartı İle Ödeme